Avís legal i de privacitat

AVÍS LEGAL i de PRIVACITAT

DADES IDENTIFICATIVES
Blamuca.com és un lloc web propietat de Blas Muñoz, SL (en endavant BLAMUCA) amb CIF B30389548 i domicili en Ctra. Santomera – Alqueries, 20, 30140 SANTOMERA (Múrcia). Correu electrònic de contacte info@blamuca.com.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS
Les persones que accedeixin a aquest lloc web tindran la consideració d’Usuaris. L’accés dels usuaris a aquest web és totalment lliure i gratuït, acceptant expressament els termes, condicions i altres avisos legals inclosos en aquest document.
Si l’Usuari no estigués d’acord amb el contingut de les presents Condicions haurà d’abandonar aquesta web, no podent accedir ni disposar dels serveis que aquesta ofereix.
Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització del present lloc web, dels seus serveis i dels continguts d’aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
BLAMUCA podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú la configuració de la present web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l’accés als mateixos.

NATURALESA DEL LLOC WEB
La Naturalesa del lloc web és merament informativa, limitant-se BLAMUCA a publicar informació sobre la seva empresa, productes i serveis.
L’Usuari s’obliga a utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d’ella amb fins o efectes lícits comprometent-se a no danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, ni impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris.
L’Usuari garanteix que les activitats que desenvolupi en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de BLAMUCA o de qualsevol de les societats integrants del Grup, per a altres usuaris de la web o tercers.
Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en la present web.
L’Usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu que causi o sigui susceptible de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del titular de la web o de tercers.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
BLAMUCA és titular de tots els drets de Propietat Intel·lectual de la informació continguda en la seva pàgina web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
BLAMUCA ha disposat les mesures de seguretat adequades per evitar problemes tècnics de disponibilitat, atacs de virus, etc. Tot i això, si es produís qualsevol incidència, BLAMUCA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, com: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal, la correcta visualització, o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts.

DADES PERSONALS I PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 les dades personals recollides per Blas Muñoz, SL amb domicili social en Ctra. Santomera – Alqueries, 20, 30140 SANTOMERA (Múrcia) i CIF B30389548 a través de formularis, correu electrònic o un altre mitjà anàleg, seran objecte de tractament i incorporats als corresponents fitxers de caràcter personal dels quals BLAMUCA serà titular i responsable. Amb aquest objecte, BLAMUCA posarà a disposició dels Usuaris els recursos tècnics adequats perquè prestin de forma inequívoca el seu consentiment, i perquè, de forma prèvia a la prestació del consentiment, pugui accedir a la nostra política de protecció de dades. Excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les dades de caràcter personal són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s’indiqui una altra cosa.
La incorporació al Fitxer i tractament de les Dades Personals té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora, l’adequació del contingut íntegre del portal a les preferències dels usuaris, el disseny de qualsevol nou element que configuri el portal i el enviament d’actualitzacions dels serveis. BLAMUCA haurà d’obtenir el previ consentiment inequívoc dels Usuaris per efectuar tractaments de les seves dades amb finalitats diferents a les esmentades anteriorment.
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en tot moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant notificació escrita a Blas Muñoz, SL Ctra. Santomera – Alqueries, 20, 30140 SANTOMERA (Múrcia) oa través de l’adreça de correu a info@blamuca.com.