Qualitat

BLAMUCA té certificacions de qualitat per treballar en els mercats internacionals més exigents.

Actualment tenim la Certificació ISO:9001 (Certificat Número 8000649) i la Certificació Global G.A.P. (EUREPGAP), que s’aplica tant als processos de Gestió com als de Producció, per garantir plena seguretat alimentària.

L’equip humà, altament compromès amb la Qualitat, aplica els criteris i procediments establerts en la nostra política en les següents àrees:

GestióCultiuRecollidaClassificacióEnvasat

Periòdicament es realitzen proves multirresidus a tots els nostres envasats als laboratoris de les nostres instal·lacions, garantint així la qualitat necessària per mantenir la puresa de les nostres fruites i hortalisses.

La millora contínua és un dels nostres principals objectius, cobrint tant els aspectes interns (prevenció, millors pràctiques, equipament, etc.) com aquells punts que ens permeten assolir la satisfacció dels nostres clients.